In English

Expedition 1–6 Omgivningslära

Expedition är ett läromedel i omgivningslära, som planerats i enlighet med den nya läroplanen. Materialet följer läroplanen och kombinerar fem olika ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap.

Följ med oss på en expedition! Som stöd för undervisningen får du ett mångsidigt material i både tryckt och digital form.

Expedition följer den nya läroplanen.
Läs mer >

Seriens principer

Expedition i enlighet med den nya läroplanen

 • Inspirerar och uppmuntrar eleverna till att fundera och undersöka
 • Stöder barnets naturliga intresse för olika fenomen och företeelser i omgivningen
 • Lär barnen att förstå sambandet mellan orsak och verkan och hur deras egna val påverkar omgivningen
 • Den funktionella inlärningen bygger på sinnesintryck, digitalt material och undersökningar i olika omgivningar
 • Undersökningarna och experimenten är lätta att utföra och kräver inga särskilda redskap eller utrymmen
 • Med Expedition går det att undervisa både inomhus och utomhus, i klassrummet och ute i naturen
 • Digitala verktyg används på ett smidigt sätt
 • I arbetssätten ingår spel som stöder inlärningen
 • Utvecklar elevernas förmåga att samarbeta
 • Lockande och informativa illustrationer som inspirerar till att läsa och undersöka
 • Till serien hör ett brett lärarmaterial med råd om hur man undervisar barn som lär sig på olika sätt samt tips på hur undervisningen kan differentieras
 • Expedition ger läraren möjlighet att undervisa på sitt eget sätt
 • Expedition stöder en hållbar livsstil

Elevmaterial

Expedition 1 Omgivningslära

Tillsammans med Farfar, hunden Voff och Elsa får eleven fundera och undersöka sin omgivning, både i klassrummet och ute i naturen. Läroboken består av åtta kapitel. Varje kapitel börjar med ett introduktionsuppslag som eleverna kan undersöka medan de lyssnar på en berättelse från lärarmaterialet. Djur- och växtarter blir bekanta genom artkorten som finns utspridda lite här och där i läroboken. I varje kapitel finns Experimentera-uppslag där eleverna får samarbeta och utföra funktionella övningar. Kapitlet avslutas med ett repetitionsuppslag där eleven repeterar kapitlets innehåll, ofta genom olika spel. Egna iakttagelser och erfarenheter, hållbar livsstil och att utveckla elevens tänkande är genomgående teman i materialet. Författarna har beaktat att elever lär sig på olika sätt både i bokens texter och uppgifter.

Bekanta dig med Expedition 1 modellsidor!

Expedition 1 Loggbok

Loggboken stöder elevens utveckling och förhållande till naturen. Uppgifterna inspirerar eleven att experimentera och undersöka. I början av varje kapitel observerar och skriver eleven upp dagens datum och väderlek och i slutet ska eleven fundera på hur hen känner sig. På repetitionsuppslagen får eleven värdera sitt eget arbete och lärande.

Bekanta dig med Expedition 1 loggbok modellsidor!

Expedition 2 Omgivningslära

Följ med på en Expedition i omgivningslära! Expedition följer den nya läroplanen och kombinerar fem olika ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. På vår expedition lär vi oss tillsammans, vi undersöker, experimenterar, inspireras och lyckas. Serien innehåller tydliga förslag på undersökande och kreativa lektioner. Med Expedition går det smidigt att ta i bruk den nya läroplanen.

Bekanta dig med Expedition 2 modellsidor!

Expedition 2 Loggbok

Loggboken stöder elevens utveckling och förhållande till naturen. Uppgifterna inspirerar eleven att experimentera och undersöka. I början av varje kapitel observerar och skriver eleven upp dagens datum och väderlek och i slutet ska eleven fundera på hur hen känner sig. På repetitionsuppslagen får eleven värdera sitt eget arbete och lärande.

Bekanta dig med Expedition 2 loggbok modellsidor!

Expedition 3 Omgivningslära

I årskurs tre ger sig eleverna ut på Expedition med Liv och Sten. I den tredje läroboken rör de sig över hela Finland och bekantar sig med trafik, cyklar, gårdar, utflykter, vindar, åskväder och flyttfåglar. Eleverna får titta noggrannare på tekniken i en cykel och lära sig trafikregler. De undersöker små, ryggradslösa djur på gården och lär sig om fjärilar, gårdsväxter, träd, insekter och fåglar. De lär sig också rita planritningar och övar på att läsa kartor.

Bekanta dig med Expedition 3 modellsidor!

Expedition 3 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 3 arbetsbok modellsidor!

Expedition 4 Omgivningslära

Följ med på en Expedition i omgivningslära! Expedition följer den nya läroplanen och kombinerar fem olika ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. På vår expedition lär vi oss tillsammans, vi undersöker, experimenterar, inspireras och lyckas. Serien innehåller tydliga förslag på undersökande och kreativa lektioner. Med Expedition går det smidigt att ta i bruk den nya läroplanen.

Bekanta dig med Expedition 4 modellsidor!

Expedition 4 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 4 arbetsbok modellsidor!

Expedition 5 Omgivningslära

I årskurs 5 besöker eleverna Europa och Amerika tillsammans med Liv och Sten. De lär sig orsaker och konsekvenser för bland annat klimatet och jordklotets rörelser. De undersöker hur luft och olika ämnen är uppbyggda och vad vi kan göra för att hejda den globala uppvärmningen. De undersöker människor, utforskar gården, iakttar vårens ankomst och lär sig känna igen träd, ängsväxter, fåglar, små däggdjur och djurspår i snön.

Bekanta dig med Expedition 5 modellsidor!

Expedition 5 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 5 arbetsbok modellsidor!

Expedition 6 Omgivningslära

I årskurs 6 får eleverna bland annat lära sig om livet i skogen, vattnets kretslopp och spännande egenskaper, energiproduktion, planeterna och solsystemet, hälsosamma levnadsvanor och förstahjälpen. Geografiska temaområden är Afrika, Australien och Asien.

Expedition 6 har utkommit!

Expedition 6 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Har utkommit.

Digibok

Digital bok

I digiboken finns allt material från läroboken (texter, bilder, kartor) i digital form. Dessutom finns här videor och interaktiva animationer. Alla texter är inlästa. Eleven kan svara på lärobokens uppgifter genom att skriva, spela in eller skicka bildfiler. Materialet kan användas på alla apparater.

Bekanta dig med digiböckerna via Otavas Lärarrum>

Digitala uppgifter

Här finns allt material från arbetsboken i digital form. Eleven kan svara på uppgifterna genom att skriva, spela in eller skicka bildfiler. Här finns också flervalsuppgifter och uppgifter där eleven ska ordna och sortera. Eleven får direkt återkoppling och kan följa med sina framsteg. Läraren får en översikt över hela klassens resultat. Materialet kan användas på alla apparater.

Bekanta dig med digiuppgifterna via Otavas Lärarrum>

Lärarmaterial

I lärarhandledningen hittar du olika förslag på hur lektionerna kan genomföras: allt från traditionella samtalsbilder till drama och utomhusaktiviteter. I lärarhandledningen finns också en årskalender, bilagor och prov med facit.

Digitalt material

Digitalt undervisningsmaterial

Det digitala undervisningsmaterialet innehåller material som förklarar och förtydligar lektionsinnehållet. Här hittar du bilder, videor, förtydligande material och digitala uppgifter som ni kan lösas i klass. För artkunskapen finns stora bilder och djurläten. Materialet kan användas på alla apparater.

Bekanta dig med undervisningsmaterialen via Otavas Lärarrum>

Författare

Läromedelsförfattarna innehar gedigen erfarenhet, de är nyskapande och har de senaste kunskaperna i ämnet.

Expedition 1–2
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

Expedition 3–6
Martti Heinonen
Sanna Jortikka
Jukka Kohtamäki
Mikko Korhonen
Outi Kuusela
Aulikki Laine
Teuvo Nyberg
Matti Palosaari
Matti Taimi
Jyrki Uusi-Viitala