In English

Digitala tjänster

Läraren får tillgång till de digitala material som skolan beställt eller har som användarförmån via den digitala tjänsten Otavas Lärarrum.

Eleven kommer åt digitala uppgifter en skola beställt via Elevens Värld.

Din skola kan beställa digitalt material via Otavas Nätbutik eller via Kirjavälitys.

Svar på frågor om digitalt material får du från Frågor och svar eller genom att kontakta laromedel@otava.fi.