In English

Beställningar och användarförmåner

Beställningar
Kirjavälitys Ab
Tfn 0103541580
e-post: kvtilaus@kirjavalitys.fi
www.kirjavalitys.fi

Beställning av digitala material
• Otavas digiböcker, digiuppgifter och digitala undervisningsmaterial kan beställas i samband med grundbeställningarna från din förmedlare eller via Otavas nätbutik.
• De digitala undervisningmaterialen köps för ett läsår i taget och är skollicenser. Det betyder att alla skolans klasser får använda materialet samtidigt.
• Digiböckerna och digiuppgifterna är elevlicenser. Det betyder att varje elev måste ha en egen licens. Materialet fungerar på alla apparater.

Otavas digitala material används från Otavas Lärarrum. Här kan du också prova på Otavas digitala material gratis i 30 dagar!

Studerande vid gymnasiet kan köpa Otavas digiböcker från välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar och får då en aktiveringskod som aktiveras i Kirjavälitys tjänst. Första gången den studerande tar i bruk en digibok för gymnasiet måste hen registrera sig. Därefter finns alla böcker samlade i tjänsten.

Användarförmån för nya kunder 2017-2018
Om din skola tar i bruk tryckta läromedlen Karlavagnen 5, Expedition 6, Liv Skogen, Land Världen vårt hem, Scene 7, Magazin 1 och 2 och J’aime 1 får skolan gratis tillgång till lika många elevlicenser av motsvarande digital produkt. I vissa serier är det digitala materialet för läraren gratis första året. De produkter som ingår i användarförmånerna är märkta med utropstecken (!) i prislistan.

OBS! Om skolan är berättigad till användarförmåner ska produkterna inte beställas via Kirjavälitys. Otava hanterar användarförmånerna automatiskt på basen av beställningarna.

Läromedelskatalogen 2017 och prislistan hittar du här >

Otavas kundtjänst
mån-fre 8-16
tfn 09 156 6800 (lna/msa, också för kötiden)
asiakaspalvelu@otava.fi eller laromedel@otava.fi