In English

Seikkailujen eskari (OPS2016)

Kaikkien aikojen salaisuus paljastuu alkuvuodesta 2017!

Tulossa on eheyttävä esiopetuksen oppimateriaali. Seikkailujen eskarin valloittavan tarinan on kirjoittanut Finlandia-palkittu lastenkirjailija Siri Kolu. Tekijäryhmässä on monipuolista kokemusta ja näkemystä sekä esiopetuksen että koulun puolelta. Minna Salminen, Virpi Marttila ja Kati Lassila ovat suunnitelleet uuden opetussuunnitelman mukaiset sisällöt, jotka innostavat lapset oppimaan ja ihmettelemään.

Eheyttävä esiopetuksen oppimateriaali sisältää mm. ilmaisua, ympäristökasvatusta, matematiikkaa, liikuntaa, tunnetaitoja ja mediakasvatusta. Mukana on kaikki uuden OPSin oppimiskokonaisuudet sekä laaja-alaisen osaamisen taidot. Pääpaino on ajattelun taitojen kehittämisessä, toiminnallisuudessa ja lasten osallistamisessa.

Ensin leikitään ja tutkitaan, sitten avataan Seikkailujen eskari!

Kuvitus: Johanna Lumme

Oppilaan materiaalit

seikkailujen_eskari_kansi

Lapsen kirja

Villiviikunan eskarilaisten seikkailuja seurataan kahdeksassa jaksossa. Jakson aloittaa aukeamakuva. Siihen liittyy kuvanlukutehtävä ja ylöspäin eriyttävää tekstiä jo lukeville lapsille. Tämän jälkeen harjoitellaan OPS:n oppimiskokonaisuuksia (tutkin ja toimin, minä ja meidän yhteisömme, kasvan ja kehityn). Kirjassa edetään sivu kerrallaan niin, että taitoja harjoitellaan leikkien, yhdessä tutkien ja keskustellen. Jokaiselle kirjaimelle on varattu oma sivu.

Kun kirjan kääntää ympäri, löytyvät matematiikkasivut, jotka muodostavat aivan oman kokonaisuutensa. Lyhyissä tarinoissa seikkailevat maailmaa ihmettelevät muurahaiset, joiden arkielämän ongelmien kautta lapset pääsevät harjoittamaan ongelmanratkaisutaitojaan ja tutustuvat samalla toiminnallisesti matematiikan eri osa-alueisiin.


Seikkailujen eskari KynäseikkailuKynäseikkailu ja juhlat

Kynäseikkailu ja juhlat -vihko on lapsen tehtäväkirjaan liittyvä lisämateriaali. Kynäseikkailun tehtävien avulla lapsi vahvistaa hienomotorisia taitojaan ja harjoittelee hahmottamista. Kynäseikkailun tehtäviä voidaan käyttää myös eriyttävinä tehtävinä joko kynätaitojen vahvistamiseen tai lisätehtävinä nopeammin suoriutuville lapsille.

Juhlat-osio käsittelee eskarivuoden aikana vietettävät tärkeimmät juhlat. Jokaisesta juhlasta on vihossa värityskuva ja tehtävä. Opettajan oppaasta löytyvät juhliin liittyvät tarinat ja vinkit juhlien toiminnalliseen toteutustapaan.

 

 

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto

Runsas aineisto tukee oppimista ja on linkkinä kolmi- ja kaksiulotteisen maailman välillä. Aineisto sisältää kirjan tarinat ja kuvat, videoita ja yhteistoiminnallisia tehtäviä.

Opettajan opas

Opas sisältää kirjan sisältöön johdattavia leikkejä, tutkimustehtäviä ja toimintaa. Ne harjoittavat kaikkia opetussuunnitelman osa-alueita ja laaja-alaisen oppimisen taitoja.

Kuvataulut

Laulut-CD